Buurtkamer Staalmanplein

Wil je ook gebruik maken van de nieuwe buurtkamer aan de Staalmanpark? Neem dan contact op met de beheergroep via de qr code of email buurtkamer.staalmanplein@gmail.com