Maatschappelijke stimulans voor jongeren

De afgelopen maanden zijn er enkele activiteiten geweest om jongeren uit Nieuw-West maatschappelijk te stimuleren.

Debat politie en jongeren
Op donderdag 13 juni werd in de Hood, door de afdeling jeugd & veiligheid van stadsdeel Nieuw-West, een bijeenkomst georganiseerd waarin 20 jongeren en 15 politieagenten uitgedaagd werden verschillende stellingen gezamenlijk te beargumenteren. Het was niet de politie tegen de jongeren, maar juist de politie samen met de jongeren, die tegen elkaar gingen strijden. In het begin ging het nog een beetje stroef, de jongeren moesten nog even loskomen. Iets waar host van de avond Redouan Aitouargh (bekend van youtube-kanaal Notte Papies) wel raad mee wist. Op een gegeven moment zat de sfeer er zo lekker in dat zowel de jongeren als de politie de stellingen in goede banen wisten te leiden en met hele sterke argumenten kwamen. De speciale QR-code die met de mobiele telefoon gescand kon worden, zorgde voor extra waardevolle informatie vanuit de jongeren. Via deze QR-code konden zij namelijk hun mening over de politie én de avond geven. Al met al was het een geslaagde avond die heel wat tongen losmaakte.

 

Fast money
Onder de noemer Fast Money is er in april in het Calvijn College een groot evenement georganiseerd. Dit event was erop gericht jongeren uit de buurt op een preventieve manier bewust te maken van de criminele gevaren die op straat spelen. De avond was druk bezocht. Dit zal zeker te maken hebben gehad met de interessante sprekers van de avond. Zo waren de auteurs van het boek Mocro Maffia aanwezig. Ook vertelden ex-gedetineerden hun indrukwekkende levensverhalen. Host van de avond was rapper Sallahedinne die de avond in hele goede banen leidde door ook zijn eigen ervaringen te delen. Fast Money heeft ervoor gezorgd dat zowel jongeren en hun ouders, bewoners uit de buurt en professionals een beter beeld hebben gekregen over wat er allemaal op straat speelt met betrekking tot criminaliteit.

 

Bezoek aan Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem
Donderdag 20 juni bezochten 10 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar uit stadsdeel Nieuw-West Ahmed Marcouch. Ahmed Marcouch is tegenwoordig burgemeester van Arnhem, maar hij is jarenlang stadsdeelvoorziter van Nieuw-West geweest. Het bezoek ging met het OV en de jongeren werd vooraf gevraagd mee te denken over de reis en de voorbereiding. Bij aankomst vroegen de jongeren de burgemeester het hemd van het lijf. Zo wilden ze weten wat een burgemeester allemaal doet, hoe je een burgemeester wordt en wat voorzitten inhoudt. Ondanks het drukke programma van de Arnhemse burgemeester, nam hij uitgebreid de tijd alle vragen te beantwoorden en een rondleiding door het stadhuis te geven. Wat opviel was dat de jongeren aan de lippen van Ahmed Marcouch hingen en zij zeer aandachtig en gefocust luisterden. Gelukkig duurde de treinreis terug naar huis lang genoeg om alle ervaringen met elkaar te bespreken.

 

Reanimatie Cursus
Levens redden. Dat stond centraal in de activiteit op 15 mei voor 14 jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar uit jongerencentrum The Matrixx. Cijfers van de Hartstichting laten zien dat 300 mensen wekelijks een hartaanval krijgt. En maar 3% van de Nederlandse bevolking heeft een EHBO cursus. Daarom is in samenwerking met de wijkagent de cursus leren reanimeren opgezet. In deze cursus, gegeven door medisch personeel van het OLVG West, leerden de jongeren welke belangrijke handelingen nodig zijn om een reanimatie uit te voeren. Ook oefenden zij in de praktijk door op een reanimatie-pop de handelingen uit te voeren. De jongeren vonden het een bijzondere ervaring, hoewel het ze een gek idee lijkt dit ook daadwerkelijk in de realiteit toe te moeten passen.