Eenzaamheid in de wijk

Vrijdag 29 maart hebben we een inspiratiesessie over eenzaamheid in het huis van de wijk ’t Blommetje in Osdorp gehad. Hier werd ingegaan op de verschillende aspecten van eenzaamheid, zoals signalering, herkenning en mogelijke vervolg stappen. Er waren veel gasten aanwezig met verschillende achtergronden, wat mogelijkheid gaf tot interessante gesprekken. Er werden voorbeelden genoemd van bewoners initiatieven en hoe deze bij konden dragen aan minder eenzaamheid. Hierdoor werden er verhalen gedeeld waar veel van te leren viel en die wellicht mooi als voorbeeld voor andere konden dienen.

Wat mij het meest is bijgebleven is de oprechte interesse en bevlogenheid van de deelnemers. Iedereen die aanwezig was wilde leren hoe ze ervoor konden zorgen dat er meer gemeenschap opgebouwd werd in de wijk en op die manier minden mensen eenzaam zouden zijn. Het was heel mooi om te zien hoe verhalen gedeeld werden en oplossingen gezocht werden.’’