Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. U kunt aanspraak doen op dit budget om uw buurtgerichte activiteiten te realiseren. Een aantal voorbeelden die gerealiseerd zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • weerbaarheidstrainingen voor jongeren
  • het realiseren van een buurtwebsite
  • wekelijkse activiteiten voor ouderen
  • een buurt speelfilm met bewoners in de hoofdrol
  • etc.

In iedere wijk bepalen de bewoners zelf welke onderwerpen zij belangrijk vinden en welke regels daaraan verbonden worden. Deze criteria vindt u hieronder op deze pagina.

Een ingevuld formulier kunt u opsturen of afgeven bij het Huis van de Wijk. Een regiegroep van bewoners komt bijna maandelijks bij elkaar om aanvragen te beoordelen. Binnen een aantal dagen na de vergadering krijgt u bericht over de beslissing.

Meer informatie over het aanvragen van budget kunt u lezen op het formulier zelf of vragen bij een van de medewerkers van het Huis van de Wijk.

Voor aanvragen in Osdorp geldt:

Alle aanvragen tot 5000 euro worden 1 x per maand behandeld door de regiegroep. Iedere laatste dinsdag van de maand vergaderen zij. Voor meer informatie kunt u lezen op het aanvraagformulier en de daarbij behorende criteria.