Overzicht Welzijnscoaches Nieuw West (voor zorgprofessionals uit de wijk)

Hieronder vindt u een overzicht van de welzijnscoaches in verschillende wijken in Amsterdam Nieuw West. Neemt u gerust contact op als u vragen heeft of een cliënt/bewoner wilt doorverwijzen.

Voor Osdorp, Slotervaart Zuid & Nieuw Sloten/de Aker:

Lenie Smit
06-14120058
l.smit@combiwel.nl

 

Instructie verwijzen ‘Welzijn op recept’

Wilt u een cliënt verwijzen naar de welzijnscoach?

E-mail/telefoon: om de welzijnscoach op de hoogte te brengen van uw verwijzing stuurt u bij voorkeur een e-mail met daarin de onderstaande gegevens. Combiwel is aangesloten bij Zorgmail, voor veilige uitwisseling van gegevens. U kunt deze gegevens eventueel ook telefonisch doorgeven:

-Naam van uw praktijk of instelling + uw naam

-Voornaam en achternaam cliënt

-Telefoonnummer cliënt

 -Welzijnsarrangement: (indien bekend wat de interesse of behoefte is)

  • BEWEGEN MET PLEZIER (sport en dans)
  • LICHAAM & GEEST (ontspanning)
  • KUNST & CULTUUR (creativiteit)
  • DE KRACHT VAN DE NATUUR (wandelen,tuinieren)
  • SMAKELIJKE ONTMOETINGEN (samen koken en eten)
  • ONTDEKKEN & DOEN (zelfontplooiing)
  • Maatjes vrijwilliger

 -Korte situatieschets/bijzonderheden van de cliënt.

De welzijnscoach neemt vaak eerst met u nog contact op alvorens er contact wordt gelegd met de cliënt.