Als ondernemer heeft u belang bij een leefbare en prettige sfeer in de wijk. Kom eens langs in één van onze huizen en ga in gesprek met de beheerder of een medewerker participatie & activering. Samen kunnen wij kijken wat wij voor elkaar en voor de buurt kunnen betekenen. Neem contact met ons op en vraag direct naar de mogelijkheden. Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten van bewoners door ondernemers in de wijk is van groot belang.

Naast een gewenste samenwerking met bestaande ondernemers helpen wij graag bewoners op weg die een onderneming willen starten.

Een Huis van de Wijk is een gebouw waar buurtbewoners niet alleen mee kunnen doen met projecten en activiteiten, maar deze ook zelf kunnen opzetten. Voorheen waren er buurthuizen waar buurtwerkers activiteiten organiseerden voor de buurt. Tegenwoordig is het de bewoner zelf die een project of activiteit start. De medewerkers participatie & activering werken vraag gericht en bieden ondersteuning in de uitvoering van activiteiten en projecten wanneer men daar behoefte aan heeft.

Helaas is het niet mogelijk om een ruimte te huren voor feesten en partijen.

Ja, vrijwilligers zijn zeer welkom bij de Huizen van de Wijk. Je kunt bij ons van alles doen. Denk aan barwerkzaamheden, PR, technische ondersteuning. Zelf een project starten kan ook, daarbij kunnen wij je ondersteunen als dit gewenst is. Daarnaast zijn er tal van groepen actief in het Huis van de Wijk waar uw hulp welkom is.

Kijk voor meer info op Vrijwilliger Worden? of meld je direct aan.

Bewoners vervullen een sleutelrol bij het verbeteren van hun buurt. Daarom heeft elke wijk van het Stadsdeel een budget gekregen voor bewonersinitiatieven. Bewoners met een goed idee kunnen geld aanvragen via het Huis van de Wijk. Bij het uitwerken van ideeën en het aanvragen van subsidie kan men ondersteuning krijgen van de medewerkers participatie & activering.

Heb je een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten? Wil je anderen helpen, een internet café voor vrouwen opzetten, een kunstwerk met de buurt maken of activiteiten voor kinderen opzetten?  Alle ideeën die positief bijdragen aan de sociale cohesie in uw buurt zijn van harte welkom.

Amsterdam Nieuw West is in haar aanpak uniek. De bewoners bepalen de initiatieven namelijk zelf. De initiatieven worden beoordeeld door een regiegroep, waarin ook bewoners zitten. De bewoners stemmen of de initiatieven worden uitgevoerd en doen dit volgens vastgestelde criteria. Professionals kunnen ondersteunen bij het realiseren van activiteiten.

Het Huis van de Wijk is er voor jou. Het gebouw kan 7 dagen per week, iedere ochtend, middag en avond gebruikt worden. Om bij te dragen aan een fijne wijk, waarbij we elkaar kunnen helpen, introduceren wij het begrip ‘wederkerigheid’. Bijvoorbeeld: Heb je ruimte nodig voor het uitvoeren van een activiteit? Wil je dan geld betalen? Of kun je ook iets anders terug doen voor de buurt? Ons uitgangspunt is die tweede optie: iets terug doen voor de buurt in ruil voor gratis ruimtegebruik. Wij denken graag mee om invulling te geven aan deze wederkerigheid!

Combiwel is de organisatie die in Amsterdam Nieuw West 2 Huizen van de Wijk exploiteert. Dit doet zij in opdracht van stadsdeel Nieuw West.

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen. Combiwel werkt in opdracht van overheden of neemt zelf initiatieven tot het ontwikkelen van nieuwe projecten en het aanboren van nieuwe markten. Combiwel werkt hierbij actief samen met partners op het gebied van onderwijs, zorg, woningbouw en overheid. Kernwaarde voor de functies van de circa 700 medewerkers van Combiwel is maatschappelijk ondernemerschap.

Klik hier voor meer informatie over Combiwel.

Per 1 januari 2015 is de AWBZ overgegaan in de WMO. Aanbieders van Welzijn en Zorg werken nu meer samen. Combiwel heeft verschillende welzijnscoaches die met een aantal eerstelijns voorzieningen (huisartsen, thuiszorg, GGZInGeest) samenwerken. Centraal in deze samenwerking staat: Wat moet er gebeuren om de (tijdelijke) zorg die jij nodig hebt op welzijnsgebied te ondersteunen?

Er loopt een team gedreven medewerkers participatie & activering  van Combiwel in Amsterdam Nieuw West rond. Zij ondersteunen jou graag in de uitvoering van mooie projecten voor de wijk. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.