Dag van de Mantelzorg NIeuw-West 10-11-2021

De hartjes-dames trokken veel bekijks rond de Sloterplas op de nationale Dag van de Mantelzorg. Zij begeleidden de delegatie van afgevaardigden van Huis van de Wijk Blommetje, buurtteam Osdorp, Cordaan, Markant, het Mantelzorgcafé, Combiwel, TSA en de gemeente, die op deze dag in gesprek gingen met buurtbewoners. Troffen zij een mantelzorger, dan gingen ze met hem of haar het gesprek aan over hun persoonlijke situatie. Zo kon waar nodig meteen hulp worden geboden door de mantelzorgers te wijzen waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Als kleine blijk van waardering, deelden de hartjes-dames een hartjes-lampje aan om te benadrukken hoe blij alle organisaties zijn met de liefdevolle inzet van de mantelzorgers in het stadsdeel. Veel wandelaars en sporters wilden ook graag met de kleurrijke dames op de foto.