Opening de Buren Osdorperhof 2019

Combiwel en Cordaan  gaan de komende tijd hun krachten bundelen en het Osdorperhof een locatie voor alle buurtbewoners te maken.

Externe en interne bewoners komen straks bij het Osdorperhof voor empowerment en participatie. Zo sluiten we aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals de transitie naar een activerende verzorgingsstaat en daarmee samenhangende begrippen als eigen kracht, zelfredzaamheid en wederkerigheid.

Bewoners en buurtbewoners kunnen gebruik maken van het restaurant, fitnesruimte. Daarnaast zijn er meer lokalen waar bewoners diverse andere activiteiten kunnen realiseren.

Bewoners kunnen zelf activiteiten initiëren en realiseren. De activiteiten zijn open voor alle bewoners. Bij alle activiteiten wordt wederkerigheid gevraagd. Combiwel en Cordaan gaan deze transitie begeleiden.