Nieuws uit de regiegroep december 2016

Dit was een speciale vergadering omdat deze, op uitnodiging van de Regiegroep, werd bijgewoond door de voorzitter van het dagelijks Bestuur Nieuw West, de heer Achmed Baâdoud en zijn ambtelijke onder-steuner. De Regiegroep heette beiden hartelijk welkom en zei het zeer op prijs te stellen dat de heer Baâdoud hier vanavond aanwezig kon zijn.

De heer Baâdoud is verantwoordelijk voor de portefeuilles: Veiligheid & Openbare Orde, Economie & Werkgelegenheid, Financiën, Vastgoed en Algemene Zaken. Hij zei trots te zijn dat Nieuw West als eerste en enige stadsdeel gestart is met de inzet van de Regiegroepen. Zij kunnen o.a. een belangrijke taak vervullen om d.m.v. de aangevraagde bewoners-initiatieven/activiteiten verbindingen te creëren tussen de vele verschillende culturen en leeftijdsgroepen die ons stadsdeel rijk is. Ook noemde hij het belangrijk dat, met de komst van de vele nieuwe bewoners (studenten, starters, statushouders etc.), wij als bewoners er met elkaar voor dienen te zorgen dat ons stadsdeel een veilige en een aantrekkelijke leefbare plek wordt voor iedereen.

Verder werden nog een aantal onderwerpen besproken waar de Regiegroep bij het behandelen van de aanvragen bewonersinitiatieven zoal mee te maken krijgt. Een leerzaam en onderhoudend gesprek. Na het vertrek van de heer Baâdoud werden de overige agendapunten behandeld. Aan de aanvraag van de Stichting Droomwevers om nog in deze maand een aantal workshops voor kinderen (7 – 11 jaar) in het Calvijn College te organiseren, werd een bedrag van 550 euro toegekend. De overige aanvragen die betrekking hadden op het nieuwe jaar 2017 werden ook besproken. Hierover zal in de eerste nieuwsbrief van 2017 verslag worden gedaan.

Namens de Regiegroep wensen wij u allen fijne feestdagen en een mooi 2017 toe en wij zien er naar uit om veel nieuwe aanvragen voor bewonersinitatieven van u te ontvangen!

Rita McCabe, lid Regiegroep