Nieuws uit de regiegroep 15 december 2015

De regiegroep heeft op 15 december nog een extra vergadering ingelast. Dit vanwege nieuw binnen gekomen aanvragen en het restantbudget. In onderstaand overzicht de beoordeling van deze avond. Verder is er gesproken over het werven van nieuwe leden (nieuwe leden zijn hard nodig!) en het beoordelingsbeleid met criteria voor 2016. Hiervoor wordt begin 2016 een extra bijeenkomst gepland.
De regiegroep wenst iedereen fijne feestdagen toe en het voornemen van mooie initiatieven in 2016.

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK 046 Kersttour NW  

€ 299,-

 

NEE

 

€ 0

ANK 047 Aanschaf muziekinstallatie voor evenementen in de wijk €2000,- JA €2000,-
ANK-048 Donatie sport- en spelmateriaal vluchtelingen opvang schipluidenlaan €2500,- JA €2500,–
ANK-001 (2016) Oudereninloop €1545,- JA (onder voorbehoud financiering) €1545,-
ANK-002 (2016) Culturele Commissie staalmanplein €3200,- JA (onder voorbehoud financiering) €3200,-