Nieuwe tijdelijke locatie activiteiten ‘t Blommetje

I.v.m. sloop/ nieuwbouw is het blommetje tijdelijk verhuisd naar de staatsboerderij, in 2024 gaat het blommetje verder met haar activiteiten op de nieuwe locatie op de Osdorperban

Als je vragen hebt neen gerust contact op met een van onze buurtwerkers

Bijvoorbeeld: Sharma Lachman / 0644988540

s.lachman@combiwel.nl