Nieuws uit de regiegroep mei 2016

Op 25 mei is de regiegroep weer bij elkaar gekomen om te vergaderen en aanvragen te beoordelen.

 

Punt 1 op de vergadering van 25 mei was het panna/voetbalveldje.

Hiervoor waren 9 buurtbewoners aanwezig om hun aanvraag toe te lichten. We hebben met zijn allen vastgesteld dat er nog heel wat moet gebeuren:

-Is dit de wens van alle buurtbewoners? Enquêteren !

-Zou het eventueel een Cruyffveldje kunnen worden?

-Valt dit onder de bevoegdheid van de regiegroep, of is dit werk voor het stadsdeel? Navragen!

-Welke kosten zijn hieraan verbonden? Indien boven de €5000,- dan zal een bewonersbijeenkomst georganiseerd gaan worden.

Kortom wordt vervolgd.

 

Daarna hebben we de bewonersbijeenkomst van 1 mei en onze marktdag van 18 mei geëvalueerd.

Op beide dagen leuke ontmoetingen gehad, maar toch ook gemerkt dat heel veel buurtbewoners niet weten wat een regiegroep is. Het is dus goed dat we vaker op markten of evenementen ons zichtbaar maken.

De markt op het Sierplein trekt heel veel mensen aan uit andere wijken. We konden ze vertellen dat er 7 regiegroepen in Nieuw West zijn die buurtinitiatieven financieel kunnen ondersteunen.

 

Er waren nog vier andere aanvragen om te beoordelen:

-De studiekring 55+ krijgt 765 euro.

-25 Jongeren gaan een excursie in Amsterdam maken voor 782,50 euro.

-Er komt een startbijeenkomst in Het Anker voor vrouwen. Het is de bedoeling dat dit een wekelijkse activiteit wordt. Kosten:195 euro.

-De crowdfunding bijeenkomst werd in eerste instantie door ons afgewezen, omdat het hier om een buurt overschrijdende activiteit gaat die meer op het terrein ligt van een patiëntenvereniging. De bewoners worden verder op weg geholpen door medewerker van het Huis van de Wijk.

29 juni is de laatste vergadering voor de zomervakantie. De volgende vindt dan plaats op 31 augustus.