Nieuws uit de regiegroep augustus 2016

Op 31 augustus heeft onze regiegroep weer vergaderd. Als belangrijkste punt, naast de twee nieuwe aanvragen, stond onze bewonersbijeenkomst / burendag op de agenda. Het programma ziet er veelbelovend uit en we duimen voor mooi weer en een grote opkomst van onze buurtbewoners op 24 september bij het Anker! De aanvraag voor het pannaveldje is nog steeds niet rond, maar er wordt wel aan gewerkt. Ank 24 is een aanvraag voor een nieuw op te starten yogagroep. Met de aanschaf van yogamatten en de reiskosten gaat de regiegroep akkoord. Yogamatten kunnen ook door andere bewoners gebruikt worden en zullen worden beheerd door het Huis van de Wijk. Tot eind 2016 kunnen de initiatiefnemers laten zien dat het idee levensvatbaar is en zo ja, een nieuwe aanvraag doen voor 2017. Ank 25 gaat over een welkomstfeest van Startblok Riekerhaven. In dit nieuwe wooncomplex gaan ca. 560 statushouders en studenten wonen. Woningbouw de Key sponsort en de regiegroep vult 2000 euro aan. Het zou leuk zijn als ze in de toekomst als startmotor voor meer algemene buurtactiviteiten gaan draaien!

Regiegroepenoverleg

Omdat de regiegroepen, waaronder de onze, nog maar een paar jaar bestaan, zijn we onszelf nog aan het uitvinden. Daarom is er een gezamenlijk regiegroepenoverleg opgestart om van elkaar te leren en krijgen we op de volgende vergadering een lesje gemeentebestuur: Wat kan en mag een regiegroep, waarom moeten we regiegroep heten en waar en bij wie kunnen we bij de gemeente / deelraad aankloppen? Eén ding is zeker, we krijgen ieder jaar een zak geld om te besteden aan leuke en/of noodzakelijke buurtactiviteiten en we proberen dat zo duidelijk mogelijk aan de bewoners kenbaar te maken in de hoop daardoor meer mensen te enthousiasmeren zodat iedereen er van kan mee profiteren. Maar….. daarvoor moeten er dus wel voorstellen uit de buurt aangeleverd worden!!! Meer bekendheid van deze nieuwsbrief kan daar ook bij helpen. We stellen het heel erg op prijs als lezers hun buren wijzen op de mogelijkheid dat ze zich gratis op onze nieuwsbrief kunnen abonneren. Alvast bedankt,

Ans van Willigen, lid regiegroep Huis van de Wijk Het Anker