Nieuws uit regiegroep juni 2016

nieuws van de regiegroep

Bewonersbijeenkomst

Op zondag 1 mei konden buurtbewoners kennis maken met de leden van de Regiegroep volwassenen en de regiegroep jongeren. Onder het genot van een drankje en heerlijk verzorgde hapjes door onze eigen buurtkokkin Selma Filiz, stelden deze regiegroep leden zich aan elkaar en de paar buurtbewoners die – ondanks het mooie weer – toch de moeite hadden genomen om te komen, voor. Vervolgens werden met elkaar ervaringen en wensen m.b.t. activiteiten voor de buurt uitgewisseld en hoe nog meer publiciteit kan worden gegevens aan door de buurtbewoners zelf te organiseren activiteiten.

Uw idee voor onze buurt

Een van de acties van de regiegroep leden vond plaats op woensdag 18 mei. Ze waren te vinden op de Siermarkt op het Sierplein waar zij een kleine “huiskamer” hadden ingericht om zo met buurtbewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de buurt en de kansen die er liggen voor de buurt met haar bewoners. Want de wijk beschikt over een zogeheten buurtbudget. Bewoners van Slotervaart Zuid kunnen budget aanvragen om activiteiten voor de buurt uit te voeren.

Beoordeelde initiatieven

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK-019 Crowdfunding bijeenkomst online platform ouders €1075,- Gedeeltelijk goedgekeurd €600,-
ANK-020 Spelletjes huiskamer het anker €450,- Goedgekeurd €450,-
ANK-021 Esther d’r bbq €800,- Gedeeltelijk goedgekeurd €150,-
ANK-022 PleSier op het plein €2660,- goedgekeurd €2660,-
ANK-023 Vintage market 4x €416,67=€1667,-) Goedgekeurd €1667,-

Heeft u een idee voor de buurt en heeft u hier een financiële bijdrage voor nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier dat te vinden is bij het Huis van de Wijk en op de website. Vervolgens beoordeelt de regiegroep, bestaande uit bewoners, uw aanvraag en kent het wijkbudget al dan niet toe aan uw activiteit.

Wij zien uw aanvraagformulier en uw idee voor onze buurt graag tegemoet!

 

Rita McCabe