Nieuws uit de regiegroep van maart 2016

Jongerenregiegroep

Begin maart is de jongerenregiegroep ook weer voor het eerst bij elkaar gekomen om plannen te maken voor 2016. De eerste 4 aanvragen zijn inmiddels binnen en voorlopig goedgekeurd (het wachten is voor een aantal nog op een aantal verslagen die nog ingeleverd dienen te worden van vorig jaar). In de planning staan in ieder geval weer kickbokslessen en voetbalinstuif in de wijk.
De jongerenregiegroep is hard op zoek naar nieuwe leden. Het liefst een aantal meiden, want deze zijn nu niet vertegenwoordigd in de groep. Heb je interesse of ken je een jonge dame die het heel leuk zou vinden om mee te denken en organiseren voor activiteiten voor jongeren uit de buurt, meld je dan aan bij jongerenwerker Youssef Chraqi; y.chraqi@combiwel.nl of 06-43198170.

Reguliere regiegroep

Dan is de ‘reguliere’ groep ook weer bij elkaar gekomen op 16 maart. Met 5 nieuwe leden komen er weer veel leuke en nieuwe frisse ideeën op tafel. En dat is hartstikke leuk. Er is een PR-werkgroep gevormd die echt de wijk ingaan om de regeling bij zoveel mogelijk bewoners bekend te maken. Ook zal er weer een bewonersbijeenkomst georganiseerd gaan worden en willen we activiteiten meer gaan uitlichten in (social) media.
Op deze avond zijn ook drie aanvragen beoordeeld:
1) De Fieploop avond 3-daagse wordt voor €225,- gesponsord door de regiegroep
2) Het voorjaarskinderfeest vindt dit jaar weer plaats op 1 mei in Huis van de Wijk het Anker. De regiegroep heeft een bedrag van €1035,- toegekend
3) De aanvraag voor een ACTA Voetbaltoernooi voor €4979,- is in eerste instantie door verwezen naar een andere subsidieverstrekker. De regiegroep wilt zeker een bijdrage leveren, welke passen binnen de kaders voor bewonersinitiatieven. Met de organisator van dit evenement wordt verder bekeken hoe nu verder.

Tot zover even de berichten uit de regiegroep.