Vergadering 16 september 2015

De regiegroep is op woensdag 16 september bij elkaar gekomen om een volle agenda met elkaar te bespreken.

Zo is buurtbewoner dhr. Ladaoui uitgenodigd om zijn plannen voor de staalmanpleinbuurt toe te lichten. Zij willen graag een minimale ondersteuning van de regiegroep om open dagen en voorlichtingen te organiseren om de buurt leefbaarder te maken. Dhr. Ladaoui doet een oproep naar meer buurtbewoners om aan te sluiten. Zij komen bij elkaar onder de naam GAOS (Groep Actieve Ouders Staalmanplein). Voor meer info kunt u contact opnemen met e.wesdorp@combiwel.nl.

Op 28 oktober vindt de bewonersavond plaats. Een klein comité gaat zich hier op korte termijn mee bezig houden om er een geslaagde avond van te maken. Wilt u graag meedenken over uw buurt? Heeft u goede ideeën? Reserveert u vast deze avond in uw agenda? Later dus meer info hierover.

Er zijn tijdens de vergadering 2 aanvragen behandeld:

1) Volleybal voor jongeren. Vorig jaar is er een groep gestart vanuit de subsidieregeling. In het evaluatieverslag is te lezen dat er goede doorstroom is van deelnemers en dat zij in de buurt toernooien hebben georganiseerd. De regiegroep wilt benadrukken dat de subsidie voor als startfinanciering gebruikt kan worden en dat zij niet eindeloos sportgroepen blijft financieren. Te zien is dat de groep een grote eigen bijdrage levert en de regiegroep doet een beroep op wederkerigheid in de buurt. Tot 2016 krijgen zij een subsidie om door te gaan.

2) Gitaarlessen voor jongeren. Deze aanvraag vraagt om uitleg. Vorig jaar is er door iemand anders ook al een groep gestart. Een evaluatie wordt daar eerst opgevraagd voordat een nieuwe groep wordt gesubsidieerd. De aanvrager wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering om samen in gesprek te gaan.

Nieuws uit Jongerenregiegroep

Hert budget van de jongerenregiegroep was in de zomer al helemaal op. De regiegroep heeft besloten ze voor het najaar nog €1000,- budget mee te geven om de motivatie er in te houden, maar ook de opdracht om het geld beter te spreiden over het jaar.

Een van de jongeren gaat samen met de voorzitter van de regiegroep naar een bijeenkomst met andere regiegroepen. Zij gaan met elkaar in gesprek over hoe het gaat en hoe het beter kan. Dit willen ze vervolgens met het DB gaan bespreken.

De jongeren krijgen een actieve rol in de organisatie van de bewonersavond.