Vergadering 14 oktober 2015

Op woensdag 14 oktober heeft de regiegroep de volgende zaken behandeld tijdens de vergadering:

 

  1. De regiegroep heeft een formulier ontwikkeld waar aanvragers hun eindverslag in kunnen vullen. Deze is te vinden op deze website, maar wordt voortaan ook meegestuurd met de beoordelingsbrief. Dit maakt het voor bewoners veel makkelijker. Klik hier voor het formulier.

 

  1. Het programma van de Buurtavond van 28 oktober is definitief. Wees van harte welkom. Zie voor meer info de flyer: Flyer buurtavond okt 2015DEFdef

 

  1. Er was slechts 1 aanvraag die avond welke een bedrag toegekend heeft gekregen van €495,-. De bewoonster gaat hier 3 mantelzorgbijeenkomsten voor organiseren.

 

  1. De vergaderdata van 2016 zijn in concept

 

  1. Voorzitter Goos nodigt alle regiegroepleden uit voor een diner bij hem thuis als dank voor zijn/haar inzet.

 

 1. Voor 2015 resteert er nog een budget van ca. €9000,- Tot 17 november hebben bewoners de tijd om een aanvraag in te dienen. Dit is de laatste vergadering van het jaar dus de laatste kans voor een activiteit in 2015.