vergadering 25 november

Op 25 november is de regiegroep weer bij elkaar gekomen om maar liefst 11 aanvragen te behandelen. Twee van de aanvragen waren al ingediend voor het jaar 2016. Deze zijn onder voorbehoud van financiering behandeld. Helaas weten we nog niet of er volgend jaar weer op deze manier subsidie wordt vrij gemaakt voor buurtinitiatieven. Zodra we meer weten, laten we dit uiteraard weten.

Een kort overzicht van de aanvragen zoals deze zijn behandeld:

GAOS – voorlichting in de staalmanpleinbuurt Regiegroep heeft nog enkele vragen over de begroting. Gaat deze na bij aanvrager
Familie Winterdag 20 dec De regiegroep is positief en kent de subsidie toe. Wees welkom in het Anker op 20 december voor de gehele familie
Buufie (wedstrijd met buren voor de leukste selfie met je buurtgenoten) Regiegroep heeft de aanvraag toegekend en wenst de buurt veel plezier.
Winterthuin Thuis West Een gezellig buurtevenement, welke is toegekend.
Dansjes en liedjes maken met kinderen plus voorstellingen bij ouderen Helft van de aanvraag wordt goedgekeurd. Heel veel plezier
Kerstevenement delflandplein Een groot gedeelte van de aanvraag is goedgekeurd. Komt allen naar het plein op 23 december in de middag!
Slotervaart Zuid in vogelvlucht (foto expositie) De regiegroep heeft nog een vraag over de begroting. Na duidelijkheid volgt de officiële beoordeling
Voorlichting over loverboys door st. kind en kennis Goedgekeurd.
Voorlichting voor ouders en kinderen over actuele onderwerpen door st. kind en kennis Goedgekeurd.
Oudereninloop voor 2016 Het eerste kwartaal is onder voorbehoud van financiering toegekend.
Culturele commissie 2016 De regiegroep heeft nog enkele vragen voordat zij gaan beoordelen.

 

Dit was de laatste geplande vergadering van de regiegroep in 2015. Maar het lijkt er op dat de groep mogelijk nog een keer bij elkaar komt om nog binnen gekomen aanvragen te behandelen. Er is namelijk nog een beetje budget over voor 2015. Heeft u een idee of zit u met vragen? Neem dan contact op met Eefke Wesdorp – e.wesdorp@combiwel.nl of 06-30033134
Overigens is de regiegroep op zoek naar nieuwe leden om het team te versterken. Lijkt het u leuk om mee te denken over de leefbaarheid in uw wijk? Neem dan ook contact op met Eefke Wesdorp.